Kuljettajaopetus - Teoriövning. Be om en kod och lösenord i bilskolan.

Motopassi – Nybörjare eller erfaren motorcyklist – Motopassi- körundervisningen är till för båda två!

Trafikvädret i Vasa (5 dygn och 10 dygn)

Bilskoleförbundet – Finlands bilskoleförbund rf (Suomen Autokoululiitto SAKL) är de finländska bilskoleföretagarnas branschorganisation, vars huvuduppgift är att främja trafiksäkerhet och trafikfostran, att utveckla bilskolornas undervisning och yrkeskompetens samt att bedriva internationellt samarbete.

Ajovarma är specialiserad på att ta emot förarexamina.
http://www.ajovarma.fi/sve/ajovarma/

Trafi – Trafiksäkerhetsverket är den förvaltnings- och säkerhetsmyndighet som ansvarar för reglering och övervakning av trafiksystemet. Trafiksäkerhetsverket har som uppgift att främja trafiksäkerheten, arbeta för en hållbar utveckling av trafiksystemet och producera trafikrelaterade myndighetstjänster.
http://www.trafi.fi/sv/

* Trafi - förnyelse av körkort 2013

Polisen
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/index_sve

Motiva – Var och en kan påverka sin energieffektivitet.
http://www.motiva.fi/sv/trafik/

Trafikskyddet – Trafikskyddet är en upplysningsorganisation som koncentrerar sig på trafiksäkerhetsfrågor. Dess uppgift är att påverka folks trafikbeteende i preventivt syfte genom att informera, arrangera kampanjer, understöda trafikfostran för olika åldersgrupper och väganvändare samt fortbilda förare. Organisationen bedriver också forskning för att få tillgång till bakgrundsinformation som stödjer den egna verksamheten. 
http://www.liikenneturva.fi/www/sv/index.php

MLK - Kvarkens trafiksäkerhetscentrum


A-kort

Med körkort av klass AM120 får du köra moped, med AM121 får du köra mopedbilar och terränghjulingar, med A1 får du köra lätt motorcykel och med A får du gasa på med den tuffaste Harley Davidson.


B-kort

Med körkort av klass B får du köra personbil och med BE får du dra släpvagn eller husvagn


C-kort

Körkort av klass C ger dig rätt att köra lastbil. Med körkort av klass C1E får du köra fordonskombinationer.