Bilskola Roine & Wikman – A1/A2 förhöjning

Uppgradering av kategori A1 till kategori A2

Om du är minst 18 år och har ett körkort av kategori A1 som du fått minst två år sedan, kan du uppgradera ett körkort av kategori A1 till kategori A2: 

  • genom förarundervisning (7 timmar, varav 2 timmar teoriundervisning och 5 timmar körundervisning). Bilskolan ger dig ett undervisningsintyg över förarundervisningen, detta intyg ska lämnas in till Ajovarmas serviceställe som bilaga till ansökan om körkortstillstånd.

eller

  • genom att utföra ett manöverprov och körprov för kategori A2. För detta ändamål ska du ansöka om körkortstillstånd.

Om du vill ha ett körkort i kategori A2 redan innan du har uppnått 2 års körerfarenhet, ska du utöver förarundervisningen (5 timmar körundervisning) avlägga förarexamen (teori-, manöver- och körprov). Du måste ha uppnått minimiåldern 18 år också här.

Om du har ett körkort i kategori A1 och du vill uppgradera det direkt till kategori A, ska du delta i den förarundervisning som krävs och avlägga förarexamen. Ålderskravet är då 24 år.

Uppgradering av kategori A2 till kategori A

Om du är minst 20 år och har ett körkort av kategori A2 som du fått minst två år sedan, kan du uppgradera ett körkort av kategori A2 till kategori A

  • genom förarundervisning (7 timmar, varav 2 timmar teoriundervisning och 5 timmar körundervisning). Bilskolan ger dig ett undervisningsintyg över förarundervisningen, detta intyg ska lämnas in till Ajovarmas serviceställe som bilaga till ansökan om körkortstillstånd. 

eller

  • genom att utföra ett manöverprov och körprov för kategori A. För detta ändamål ska du ansöka om körkortstillstånd hos Ajovarma. 

Du kan också få ett körkort i kategori A utan separat körerfarenhet genom att utföra förarundervisning (5 timmar) och avlägga förarexamen. Ålderskravet är då 24 år.

Under kursen kan eleven låna all nödvändig motorcykelutrustning av bilskola Roine & Wikman.


A-kort

Med körkort av klass AM120 får du köra moped, med AM121 får du köra mopedbilar och terränghjulingar, med A1 får du köra lätt motorcykel och med A får du gasa på med den tuffaste Harley Davidson.


B-kort

Med körkort av klass B får du köra personbil och med BE får du dra släpvagn eller husvagn


C-kort

Körkort av klass C ger dig rätt att köra lastbil. Med körkort av klass C1E får du köra fordonskombinationer.