Bilskola Roine & Wikman: Fördjupningsdelen

Fördjupningsdelen vidareutvecklar de kunskaper och färdigheter som eleverna har förvärvat i den grundläggande utbildningen och övningsdelen. Dessutom ska de bli bättre på att upptäcka och undvika farliga trafiksituationer, köra under svåra förhållanden och ta hänsyn till miljöeffekterna.

Fördjupningsdelen omfattar 4 lektioner teoriundervisning och 4 lektioner körundervisning.

Undervisningen för fördjupningsdelen i kategori B får inledas tidigast tre månader efter det att eleven har avlagt körprovet med godkänt resultat. Dessutom krävs att han eller hon har genomgått undervisningen för övningsdelen och fått återkopplingen i bilskolan.

Bilskola Roine & Wikman har lärt tusentals Vasabor köra. Erfarenhet ger kunskap. Ring (06) 317 1400, så lär vi också dig köra.


A-kort

Med körkort av klass M får du köra moped, med A1 får du köra lätt motorcykel och med A får du gasa på med den tuffaste Harley Davidson.


B-kort

Med körkort av klass B får du köra personbil och med BE får du dra släpvagn eller husvagn. Efter andra skedet får du ditt permanenta körkort.


C-kort

Körkort av klass C ger dig rätt att köra lastbil. Med körkort av klass C1E får du köra fordonskombinationer.