Utbildning för det första körkortet - EAS.

Utbildning för det första körkortet, 4 teoritimmar, är obligatoriskt för alla som ansöker om körkort för första gången.

  • Undervisningen innehåller 4 timmar teoriundervisning i trafikens grunder.Klass eller nätteori. 49€
  • Målet med utbildningen är att ge den som avlägger körkort grundläggande undervisning i trafiksystemet, växelverkan och risker i trafiken, trygghetsfaktorer hos olika grupper av personer som rör sig på vägar, ansvar och plikter för den som framför ett motorfordon samt övriga krav på ett tryggt körsätt som även beaktar miljön.
  • Du kan få undervisning i bilskola Roine-Wikman.
  • Du får ett intyg över utförd utbildning av bilskolan. Du behöver det då du utför teori- och körprovet.

Bilskola Roine & Wikman har lärt tusentals Vasabor köra. Erfarenhet ger kunskap. Ring (06) 317 1400, så lär vi också dig köra.


A-kort

Med körkort av klass AM120 får du köra moped, med AM121 får du köra mopedbilar och terränghjulingar, med A1 får du köra lätt motorcykel och med A får du gasa på med den tuffaste Harley Davidson.


B-kort

Med körkort av klass B får du köra personbil och med BE får du dra släpvagn eller husvagn


C-kort

Körkort av klass C ger dig rätt att köra lastbil. Med körkort av klass C1E får du köra fordonskombinationer.