Bilskola Roine & Wikman lär ut C-kortet

Den som får körrätt måste ha fyllt 21 år. Om föraren har yrkeskompetens på grundnivå för lastbilsförare är ålderskravet 18 år.

Körkort av klass C ger rätt att köra lastbilar och andra fordon med en totalmassa som överstiger 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren. Kortet ger också rätt att framföra fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg samt trafiktraktorer inklusive till dem kopplade släpfordon.

För att få delta i kursen bör du ha ett giltigt körkort av klass B.

Minimimängd undervisning inför förarexamen: teoriundervisning 12 timmar, körundervisning 10 timmar inklusive 2 timmar landsvägskörning och en halv timme praktisk övning i lastsäkring.

Bilskola Roine & Wikman har lärt tusentals Vasabor köra. Erfarenhet ger kunskap. Ring (06) 317 1400, så lär vi också dig köra.


A-kort

Med körkort av klass AM120 får du köra moped, med AM121 får du köra mopedbilar och terränghjulingar, med A1 får du köra lätt motorcykel och med A får du gasa på med den tuffaste Harley Davidson.


B-kort

Med körkort av klass B får du köra personbil och med BE får du dra släpvagn eller husvagn


C-kort

Körkort av klass C ger dig rätt att köra lastbil. Med körkort av klass C1E får du köra fordonskombinationer.