Bränner asfalten? Bilskola Roine & Wikman löser problemet

Skaffa dig en stilig sommarbil, lurviga biltärningar och förstås en matchande Wunderbaum.

Hos oss kan du köra bilkörkortets första och andra skede med en manuell- eller automatväxlad bil.

B-kurserna börjar varje måndag. Fixa ditt körkort genom att ringa (06) 317 1400.

Åldersgräns 18 år

Personbilar, paketbilar och andra fordon med en totalmassa om högst 3 500 kg och med plats för högst åtta personer utöver föraren, samt de fordonskombinationer vilkas dragbil hör till denna klass och i vilka släpfordonets totalmassa är högst 750 kg eller hela kombinationens totalmassa högst 3 500 kg och släpfordonets totalmassa inte överstiger dragbilens egenmassa.

Minimimängd undervisning inför förarexamen:

Första skedet: teoriundervisning 20 timmar, körundervisning 30 eller 32 körgånger (beroende på om undervisning i mörkerkörning ingår) à 25 minuter => kortvarigt körkort (giltigt 2 år)

>Andra skedet: Ingen examen. Bedömningsdel, demonstrationer och körövningar på körövningsbanan och teoriundervisning => permanent körkort

Bilskola Roine & Wikman har lärt tusentals Vasabor köra. Erfarenhet ger kunskap. Ring (06) 317 1400, så lär vi också dig köra.


A-kort

Med körkort av klass M får du köra moped, med A1 får du köra lätt motorcykel och med A får du gasa på med den tuffaste Harley Davidson.


B-kort

Med körkort av klass B får du köra personbil och med BE får du dra släpvagn eller husvagn. Efter andra skedet får du ditt permanenta körkort.


C-kort

Körkort av klass C ger dig rätt att köra lastbil. Med körkort av klass C1E får du köra fordonskombinationer.